Bul

Kalite Politikası

MÜŞTERİLER VE İLGİLİ TARAFLAR

Ürünlerimizin ve servislerimizin kalitesi müşterilerimiz tarafından belirlenir. İlgili paydaşlar firmamızın ürünleri ve servisi üzerindeki beklentileri genişletirler. Bu beklentileri karşılamak en yüksek önceliğimizdir.

KALİTE SORUMLULUĞU

Kalite, her çalışanın görevi ve hedefidir. Yöneticiler çalışanlar için rol modeldir. Şirketin politika ve stratejisini güvence altına alan, bu risk odaklı düşünceyi teşvik eden ve yönetim sistemini sürekli geliştiren uygun süreçlerden sorumludurlar.

KURUMSAL SORUMLULUK

Vaillant Group ürünlerini geliştirirken ve üretirken kaynakları sorumlu bir şekilde kullanma ve çevreyi koruma konusunda kararlıdır. BM Küresel İlkeler Sözleşmesine bağlıdır ve bu ilkeleri uygulamaktadır.

SÜREKLİ İYİLEŞTİRME

Karlı büyüme sağlamak için mevcut süreçler sürekli ölçülmekte ve Altı Sigma yöntemlerinin uygulanmasıyla geliştirilmektedir. Yüksek kalite gereksinimlerini sağlamak ve yerine getirmek için kalite unsurları tüm önemli iş süreçlerine entegre edilmiştir.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Sürdürülebilirlik unsurları, yüksek kaliteli ürün ve hizmetlerle müşterilerimizin uzun vadeli sadakatini sağladığımız kalite politikasının önemli bir bileşenidir.

ÇALIŞANLAR

Çalışanlarımız görevlerini yerine getirecek niteliklere sahiptir. Şirketimizdeki güvenlik standartlarına göre etkin, verimli ve sorumlu bir şekilde çalışırlar. Faaliyetlerimize şu dört ortak değerimiz rehberlik edecek: girişimcilik, güven, dürüstlük ve tutku.