Bul

Enerji Politikamız

ENERJİ YÖNETİMİ

Vaillant Grup olarak «Evimizde ve Çevremizde daha iyi bir iklim oluşturmak için çalışıyoruz» vizyonumuz çerçevesinde, ulusal ve uluslararası yasal mevzuatlar ve sürdürülebilir enerji düzenlemelerine uyar, gerekli olan operasyonel faaliyetleri yerine getiririz, Süreci tüm paydaşlarımızla iş birliği yaparak bütüncül bir anlayışla yönetiriz.

SÜREKLİ İYİLEŞTİRME

Mevcut süreçlerimiz sürekli ölçülmektedir. Tüm enerji uygulamalarımızda geri bildirimlere dayalı ölçülebilir iyileşmeleri yaparken, enerji verimliği ve yenilenebilir enerji alanındaki teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek üretim süreçlerimize hızla entegre ederiz. Enerji performansı ve yönetiminde amaç ve hedefleri belirlerken sürekli iyileşmeyi gözetiriz.

RİSK YÖNETİMİ

Uyguladığımız sürdürülebilir enerji politikalarıyla, üretim ve hizmet süreçlerinden kaynaklanabilecek enerji temelli olası çevresel, ekonomik ve güvenlik risklerini öngörerek gerekli aksiyonları alırız. Enerji perspektifiyle risk ve fırsatları değerlendirerek proaktif çözümler üretiriz.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Çevre dostu bir iş ekosistemine sahip olarak, yaptığımız enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji uygulamalarımızla; sürdürülebilir, karbon ve enerji yoğunluğu düşük, maliyet etkin ürünler ve hizmetler sunarız. Ürün portföyümüzde yüksek verimli ve kaynak tasarruflu ürünlerin payını arttırırız.

KAYNAKLARIN KORUNMASI

Vaillant Group olarak yoğun kaynak tüketimi ve çevresel etkilere sahip olan enerji sektörünün etkilerini, doğru enerji yönetimi ve yeni teknolojileri kullanarak azaltırken, kaynakların gelecek kuşaklar için korunmasına katkı sağlarız. İş ortaklarımızı da bu çabalara dahil ederiz.

EĞİTİM VE FARKINDALIK

Gerçekleştirdiğimiz eğitimler ve çeşitli sosyal sorumluluk projelerimizle; çalışanlarımızın, tedarikçilerimizin, müşterilerimizin ve toplumun enerji verimliliği ve sürdürülebilir enerji kullanımı konusunda farkındalıklarını arttırmayı amaçlarız.