Bul

İş Sağlığı ve Güvenlik Politikası

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİMİ SORUMLULUĞU

Tüm çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği gereksinimlerine aktif olarak katılmaları beklenir. Çalışanlar ayrıca tüm İş Sağlığı ve Güvenliği kurallarına uymalıdır. Hedef, proaktif olarak iş kazalarını ve iş kaynaklı rahatsızlıkları önlemektir. Her çalışanın davranışları ile örnek olması beklenir.

İŞVERENİN YÜKÜMLÜLÜĞÜ

Vaillant Group kendini iş sağlığı ve güvenliğine bütünsel bir yaklaşıma adamıştır. İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tüm yasal düzenlemelere ve normatif gerekliliklere uyacağımızı taahhüt ederiz.

SÜREKLİ İYİLEŞTİRME

Vaillant Group İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili olarak düzenli hedefler belirler. Amaç; tekrarlanan analiz ve değerlendirmeler ile potansiyel tehlikeleri ve zayıf noktaları belirlemektir. Bu bulgular ile aksiyonlar tanımlanır ve uygulanır.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Vaillant Group, İş Sağlığı ve Güvenliği hedeflerine ulaşmak için çalışanlarına gerekli bilgi ve araçları sağlar. Çalışanların görevlerini yerine getirebilmelerinde, doğru bilgi ve becerilere sahip olduklarından emin olmak için ilgili ve gerekli eğitimleri almaları sağlanır.

SOSYAL SORUMLULUK

Çalışanların görevlerini yerine getirebilmelerinde, doğru bilgi ve becerilere sahip olduklarından emin olmak için ilgili ve gerekli eğitimleri almalarını sağlar.