Bul

Çevre Politikası

ÇEVRESEL SORUMLULUKLAR

Vaillant Group, "Daha iyi bir iklime özen göstermek" kurumsal vizyonu uyarınca, ekolojik sorumluluk üstlenir ve kendisini çevrenin korunmasına yönelik kapsamlı bir yaklaşıma adar. Bu sadece tüm yasal hükümleri değil, ayrıca Vaillant Group'un gönüllü olarak taahhüt ettiği diğer tüm uyum yükümlülüklerini de dikkate alır.

SÜREKLİ İYİLEŞTİRME

Vaillant Group, önemli çevresel boyutlarını belirlemiş ve bu temelde çevresel performansının ve çevre yönetim sisteminin sürekli iyileştirilmesi için hedefler belirlemiştir.

KAYNAKLARI KORUMA

Üretim proseslerinde düşük atık ve emisyon ile kaynakların verimli kullanımı ve çevre zararının önlenmesi Vaillant Group için önemli bir meseledir. Sözleşmeli iş ortaklarımızı bu çabanın içine dâhil ediyoruz.

SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRÜNLER

Sürdürülebilirlik ve çevresel gereklilikleri iş süreçlerimize entegre ediyor, ürünlerimizin tüm yaşam döngüsü boyunca ekolojik ayak izini iyileştiriyor ve ürün portföyümüzde yüksek verimli ve kaynak tasarrufu sağlayan ürünlerin payını artırıyoruz.

MÜŞTERİ ODAKLILIK

Müşteri ve çalışan memnuniyeti bizim için son derece önemlidir. Aynı zamanda tüm çalışanlar çevre politikasının uygulanmasına ve sürdürülebilirlik hedeflerimize ulaşılmasına destek verir. Tüm çalışanları, günlük işlerinde çevrenin korunmasına ve çevre yönetim sisteminin etkinliğine katkıda bulunacak şekilde vasıflandırıyoruz.

ŞEFFAF İLETİŞİM

Vaillant Group’taki sürdürülebilirlik ve çevre koruması ile ilgili olarak kamuoyunudüzenli ve amaçlı olarak bilgilendiriyoruz. İlgili taraflar gerektiğinde daha fazla bilgi alırlar.