Komiteler

Türk DemirDöküm Fabrikaları A.Ş. çatısı altında kurulan komite bilgileri aşağıdaki gibidir:

1. Kurumsal Yönetim Komitesi

Mehmet Ertuğrul Hataylı Kurumsal Yönetim Komitesi başkanı

Dr. Carsten Voigtländer Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi

Dr. Dietmar Jürgen Meister Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi

2. Denetimden Sorumlu Komitesi

Dr. Markus C. Slevogt Denetimden - Sorumlu Komite başkanı

Mehmet Ertuğrul Hataylı - Denetimden Sorumlu Komite üyesi

3. Riskin Erken Saptanması Komitesi

Markus C. Slevogt -Riskin Erken Saptanması Komitesi başkanı

Dr. Dietmar Jürgen Meister - Komitesi üyesi

Alper Avdel - Komitesi üyesi